Nápověda menu

Vylučující klíčová slova

Vylučující klíčová slova slouží k zamezení zobrazování inzerátu na nežádoucí vyhledávací dotazy.

Proč vylučující klíčová slova zadávat?

  • Vaše reklama bude přesněji zacílená – získáte vyšší relevanci.
  • Dosáhnete vyšší míry prokliku – minimalizujete počet zobrazení, která jsou nerelevantní a nevedou k prokliku.

Tyto dva faktory jsou spolu s max. CPC stěžejními parametry, které vstupují do aukce (viz Způsob řazení inzerátů ve vyhledávací síti)

Můžete tak docílit snížení skutečné ceny za proklik při zachování stejné pozice, nebo při stejné ceně dosáhnout pozice vyšší.

Doporučení k zadávání vylučujících klíčových slov:

Vylučující klíčová slova zadávejte primárně ve volné shodě.

Díky volné shodě nejsnáze zajistíte vyloučení všech variant nežádoucího dotazu a ušetříte si tím další práci do budoucna. Samozřejmě se ale také můžou najít případy, kde je vhodnější použít vylučující klíčové slovo ve frázové nebo přesné shodě.

Buďte obezřetní, abyste nevyloučili i slova, na která chcete cílit.

Vylučujícím klíčovým slovům jsme se podrobně věnovali v tomto videu. Najdete v něm také praktické ukázky jejich použití: