Nápověda menu

Krok 5: Přiřaďte k reklamní sestavě Lookalike seznam

Pokud jste již vytvořili Lookalike seznam a zároveň máte připravenou strukturu kampaně s příslušnými sestavami a reklamami, můžete nyní přistoupit k přiřazení Lookalike seznamů k reklamním sestavám.

Tento krok snadno provedete po prokliku do příslušné reklamní sestavy v záložce Retargeting.

Možnosti zadání max. CPC/CPT na úrovni LAL seznamu

V záložce Retargeting můžete u jednotlivých seznamů (tedy včetně těch Lookalike) nastavovat a měnit jejich maximální cenu za proklik (případně cenu za tisíc zobrazení). Pokud budete v jedné sestavě využívat více různých LAL seznamů, můžete každému nastavit odlišnou cenu.

Pokud je CPC/CPT zadaná pro reklamní sestavu i pro LAL seznam, systém se řídí hodnotou zadanou na nižší úrovni, tedy u LAL seznamu.