Nápověda menu

Průměrná frekvence zobrazení – příklad použití

Jaké jsou možnosti nastavení maximální frekvence zobrazení jednomu uživateli na den či týden v rámci jedné reklamní sestavy, popisujeme v Sklik Nápovědě. Najdete tu také doporučení k nastavení optimální maximální frekvence zobrazení jednomu uživateli na den či týden podle použitých formátů reklamy a zvoleného cílení.

Doporučení lze zobecnit tak, že:

  • Více vizibilním, dobře zapamatovatelným, reklamním formátům (typicky Branding, Videoreklama) nastavujete nižší maximální frekvenci zobrazení.
  • Méně vizibilním reklamním formátům, jako je například kombinovaná reklama, nastavujete vyšší frekvenci zobrazení reklamy. Je třeba myslet na to, že reklama se může zobrazit pod přehybem stránky nebo u podobného obsahu a uživatel ji tak spíše přehlédne.

Záleží samozřejmě také na dalších faktorech, jako například, co je cílem kampaně:

  • Brandová kampaň, kampaň s komplikovaným sdělením, kampaň propagující ojedinělý produkt a další, si mohou dovolit vyšší frekvenci zobrazení jednomu uživateli.
  • Pokud je cílem reklamy připomenutí se lidem (například připomenutí značky, kterou již dobře znají), může stačit nastavení nižší frekvence zobrazení.

Velice důležité je testovat, abyste zjistili, jaká frekvence je nejvhodnější pro vaší firmu, reklamní sdělení, formát, způsob cílení a další faktory.

Využití

Reklamu Unikátním uživatelům zobrazujte v optimální frekvenci – snažte se, aby metrika Průměrná frekvence zobrazení uživateli odpovídala efektivní hodnotě.

Dosaženou Průměrnou frekvenci zobrazení hodnoťte až za statisticky významné období (nikoliv například jeden den).