Nápověda menu

Váš DRTG produktů se nezobrazuje

Pokud se váš Dynamický retargeting nezobrazuje, nejprve zkontrolujte, zda se do DRTG seznamu načítají cookies uživatelů (záložka NástrojeRetargeting – zkontrolujte Počet uživatelů u seznamu DRTG – Návštěvníci produktů).

Počty uživatelů v DRTG seznamu se nenačítají

Je alespoň jeden DRTG seznam (návštěvníci produktů nebo návštěvníci kategorií) pro danou Provozovnu přiřazený sestavě v DRTG kampani? Teprve v tu chvíli se začnou cookies do DRTG seznamu načítat.

Je na všech žádoucích stránkách webu (správně) nasazený (správný) RTG kód?

Shodují se URL v XML feedu s URL webu? Musí se jednat o absolutní shodu (včetně použití velkých a malých písmen, http a https a dalších). Pokud jsou URL rozdílné (například z důvodu automatického přesměrování), Sklik nedokáže uživatele k produktu přiřadit a seznam pro Dynamický retargeting zůstává prázdný.

Pro vyřešení tohoto problému využijte jednu z následujících možností:

  1. Upravte URL v XML feedu tak, aby odpovídala URL webu.
  2. Využijte párování přes ITEM_ID pomocí pokročilého nastavení retargetingového kódu, kdy se bude do retargetingového kódu propisovat parametr ITEM_ID z XML feedu.

Pokud používáte URL, kde se identifikátor nabídky nachází za znaky “?” nebo “#”, je nutné využít párování přes ITEM_ID pomocí pokročilého nastavení retargetingového kódu. Poté se do retargetingového kódu bude propisovat parametr ITEM_ID z XML feedu.

Počet uživatelů v DRTG seznamu se načítá a přesto se inzerce nezobrazuje

Máte nasazené správné logo na Firmy.cz u správné Provozovny? Pokud u Provozovny propojené se Zboží.cz chybí logo, Dynamický retargeting se nebude zobrazovat.

Pokud máte ve službě Firmy.cz několik Provozoven, vždy zkontrolujte, zda je logo nastavené u správné Provozovny.

Zkontrolujte, zda vyloučený RTG seznam/kombinace cílení nebrání výdeji reklamy.

Je nastavená dostatečná cena za proklik (či cena za tisíc zobrazení reklamy)? Například max. CPC nastavená na 3 Kč je již relativně dost nízká a vaše reklama získá málo zobrazení. Pokud si nejste jisti, otestujte navýšení CPC a sledujte, jak se v důsledku toho mění počet zobrazení.