Nápověda menu

Požadavky na XML feed Zboží.cz

Základní XML feed, který používáte pro potřeby Dynamického retargetingu nebo Produktových inzerátů, doporučujeme v zájmu vyšší efektivity Dynamického banneru doplnit o parametry <CUSTOM_LABEL_3> a <LIST_PRICE>.

<CUSTOM_LABEL_3>

Jedná se o vlastní text nabídky, který se bude zobrazovat jako štítek v reklamní šabloně u jednotlivých nabídek. Vyplňujte maximálně 25 znaků – delší texty budou zkráceny.

Vhodný text pro tento parametr je například:

Sleva, Výprodej, Novinka, Doprava zdarma, … Můžete ho využít i jako bližší popis nabídky – třeba u názvu hotelu uvedete Řecko – Rhodos.

<LIST_PRICE>

Jedná se o cenu, ze které se počítá výše slevy.

Pro zobrazení aktuální a původní ceny musí být rozdíl mezi <LIST_PRICE> a  <PRICE_VAT> vyšší než 1 %.

Pro zobrazení štítku se slevou musí být rozdíl <LIST_PRICE> a  <PRICE_VAT> vyšší než 5 %.

Pokud tento parametr v XML feedu nebude, systém slevu dopočítá sám z historicky získaných cen službou Zboží.cz.