Nápověda menu

Krok 2: Propojte váš Sklik účet s účtem Zboží.cz

Podívejte se, jak vaše účty Sklik a Zboží.cz propojíte.

Tímto krokem získá Sklik přístup k vašemu XML feedu, podle kterého bude tvořit inzeráty.

Po propojení vašeho Sklik účtu s vaším účtem Zboží.cz, se v záložce Retargeting v rozhraní Skliku automaticky vytvoří seznam uživatelů pro Dynamický retargeting s označením DRTG – Návštěvníci produktů. Jeho výchozí doba platnosti (Délka členství) bude 7 dní. Tuto platnost můžete na vámi požadovanou délku členství kdykoliv změnit (v časovém rozmezí 0-540 dní).

Pokud máte více Provozoven, systém vytvoří více odpovídajících DRTG seznamů.

DRTG seznam nikdy nepoužívejte v retargetingové kombinaci – nebude fungovat.