Nápověda menu

Členění klíčových slov do reklamních sestav a jejich pojmenování

V kapitole Způsob řazení inzerátů ve vyhledávací síti jsme vysvětlili faktory, které vstupují do aukce ve vyhledávací síti. Kromě zadané max. CPC je to relevance a tvar klíčového slova ke konkrétnímu dotazu uživatele a také CTR (míra prokliku).

Převedeno do praxe, vaším cílem je, aby:

Všechna vaše klíčová slova byla podrobně roztříděná do jednotlivých reklamních sestav tak, aby spolu klíčová slova v jedné reklamní sestavě vždy velmi úzce souvisela. Každou sestavu pak pojmenujte podle hlavního klíčového slova v ní.

U každé reklamní sestavy byly napsané inzeráty na míru a s URL, která vede na co nejpřesnější cílovou stránku.  

Ukázka:

E-shop s dětskými hračkami chce inzerovat například na klíčová slova:

  • hračky,
  • hračka,
  • hračky ze dřeva,
  • dřevěné hračky,
  • elektrické autíčko,
  • dřevěné autíčko,
  • LEGO 41340 Friends dům přátelství,
  • Ráj hraček (brand),
  • dětské pískoviště,
  • pískoviště s krytem.

Vhodná struktura vyhledávacích kampaní může vypadat například takto:

Díky takto členité struktuře navyšujete relevanci mezi dotazem uživatele, klíčovým slovem a inzeráty. Zároveň přesnou odpovědí na dotaz uživatele zvyšujete pravděpodobnost, že vaše CTR, tedy míra prokliku, bude vyšší, protože uživatel uvidí přesně to, co hledal.

Můžete tak získat zvýhodnění oproti konkurenci.

Pokud bychom naše klíčová slova dostatečně nerozčlenili do úzce zaměřených reklamních sestav, nemohli bychom skupině blízkých klíčových slov napsat inzeráty na míru (inzeráty se tvoří na úrovni reklamní sestavy). To by vedlo k nižší relevanci reklamy, potažmo k nižší míře prokliku.