Nápověda menu

Vyloučení RTG seznamů/kombinací

Retargetingové seznamy a kombinace můžete rovněž vyloučit.

Vyloučení RTG seznamů/kombinací vám umožní zvýšit efektivitu Retargetingu a použít některé z pokročilejších způsobů cílení.

Seznamy/kombinace můžete vyloučit na úrovni reklamních sestav i celých kampaní.

Pokud stejný RTG seznam, na který cílíte v reklamní sestavě, vyloučíte na úrovni celé kampaně, vaše reklama se nebude zobrazovat.

Vyloučení RTG seznamů/kombinací se stejně jako jejich vkládání provádí v záložce Retargeting. Názornou ukázku najdete v naší Nápovědě.

Rozdělení jednoho delšího RTG seznamu na více kratších časových úseků

V kapitole Dělení RTG seznamů na kratší časové úseky doporučujeme rozdělit RTG seznamy na více kratších časových úseků za účelem zvýšení efektivity vaší inzerce.

Jak RTG seznamy rozdělíte? Na výběr máte dva postupy:

  1. Použijete vyloučení RTG seznamů.
  2. Vytvoříte RTG kombinace.

Ukázka:

Pracujete s retargetingovým seznamem náštěvníků kategorie webu Dřevěné hračky a rozhodli jste se pro rozdělení publika s celkovou délkou trvání členství 14 dní, např. na: uživatele v časovém období 0 – 3 dny od návštěvy, uživatele za 4 – 7 dní od návštěvy a na uživatele 8 – 14 dní od návštěvy.

Postup 1 – vyloučení RTG seznamů:

  1. V záložce NástrojeRetargeting vytvoříte tyto RTG seznamy návštěvníků kategorie Dřevěné hračky:

Návštěvníci 3 d

Návštěvníci 7 d

Návštěvníci 14 d

  1. Vytvoříte reklamní sestavy:

Návštěvníci 0 – 3 d

Návštěvníci 4 – 7 d

Návštěvníci 8 – 14 d

  1. Reklamní sestavě:

Návštěvníci 0 – 3 d – přiřadíte RTG seznam Návštěvníci 3 d

Návštěvníci 4 – 7 d – přiřadíte RTG seznam Návštěvníci 7 d a vyloučíte RTG seznam Návštěvníci 3 d

Návštěvníci 8 – 14 d – přiřadíte RTG seznam Návštěvníci 14 d a vyloučíte RTG seznam Návštěvníci 7 d

Postup 2 – použití RTG kombinace:

V prvním kroku vytvoříte stejné RTG seznamy jako v Postupu 1 a z nich rovnou vytvoříte RTG kombinace po vzoru ukázky v Sklik Nápovědě.

Tyto RTG kombinace pak přiřadíte příslušným reklamním sestavám. Na rozdíl od Postupu 1 neprovádíte vyloučení kratšího RTG seznamu na úrovni reklamní sestavy, vyloučení je zajištěné prostřednictvím RTG kombinace.

Vyloučení uživatelů, kteří již nakoupili

Nejčastěji se v RTG vylučují uživatelé, kteří již provedli nákup. Reklama má díky tomu vyšší efektivitu, neobtěžuje ty, kteří již nakoupili.

Ukázka:

Sestava Krmivo pro psy 0-3 dny obsahuje návštěvníky kategorie webu krmivo pro psy za poslední 3 dny. Zároveň je v sestavě vyloučen seznam uživatelů, kteří za poslední 3 dny provedli nákup = byli na URL, na kterou jsou uživatelé přesměrovaní po dokončení objednávky.

Reklama se tedy zobrazuje jen návštěvníkům kategorie krmivo pro psy za poslední 3 dny, kteří však v těchto 3 dnech na e-shopu ještě nenakoupili.

Vyloučení návštěvníků webu z obsahových a vyhledávacích kampaní

RTG seznamy/kombinace můžete vyloučit také u jakýchkoliv dalších kampaní Skliku (ve Vyhledávací i v Obsahové síti).

Pokud například vyloučíte z jiných obsahových nebo vyhledávacích kampaní RTG seznam všech návštěvníků vašeho webu za poslední rok, vaše reklama se bude zobrazovat jen “novým” uživatelům – těm, kteří v posledním roce na vašem webu nebyli.