Nápověda menu

Členění DRTG seznamu na kratší časové úseky

Automaticky vygenerovaný DRTG seznam můžete rozdělit do více časových úseků. Rozdělení jednoho dlouhého období do více kratších časových úseků vám umožní detailnější optimalizaci.

Příkladem může být situace, kdy uživatelé konvertují výrazně více v období do 3 dnů od návštěvy vašeho webu než později (např. v období mezi 8 až 14 dny od návštěvy). Reklamní sestavě s DRTG seznamem 0-3 dny proto nastavte vyšší CPC a ponecháte nastavenou výchozí Frekvenci zobrazení – 10 zobrazení uživateli za den.

Ukázka:

E-shop s dětskými hračkami chce využít DRTG pro zacílení na uživatele, kteří si prohlíželi produkty, ale nenakoupili.

Podle dat z analytického nástroje vědí, že 70 % uživatelů provede nákup během prvních 3 dnů od návštěvy, dalších 28 % během 14 dnů od první návštěvy. Je tedy žádoucí se nejvíce zaměřit právě na uživatele, kteří nakoupí během prvních 3 dnů.

DRTG seznam návštěvníků produktů proto rozdělí na uživatele v časovém období 0 – 3 dny od návštěvy, uživatele za 4 – 7 dní od návštěvy a na uživatele 8 – 14 dní od návštěvy webu.

Postup:

1. DRTG seznam je defaultně nastavený na 7 dní. Trvání členství lze upravit kliknutím na ikonu tužky.

Pro modelovou situaci e-shopu s dětskými hračkami upravíme počet dní na 14.

2. V záložce NástrojeRetargeting založte RTG seznamy s následujícími délkami trvání členství:

 • Všichni návštěvníci webu 3 d
 • Všichni návštěvníci webu 7 d
 • Všichni návštěvníci webu 14 d

3. Z těchto RTG seznamů vytvořte RTG kombinace:

 • RTG 4 – 14 d (Všichni návštěvníci webu 14 dVšichni návštěvníci webu 3 d)
 • RTG 8 – 14 d (Všichni návštěvníci webu 14 d – Všichni návštěvníci webu 7 d)

4. Založte reklamní sestavy:

 • DRTG 0 – 3 d
 • DRTG 4 – 7 d
 • DRTG 8 – 14 d

5. Reklamní sestavě:

 • DRTG 0 – 3 d přiřaďte seznam DRTG 14 d a zadejte jako vylučující kombinaci RTG 4 – 14 d
 • DRTG 4 – 7 d přiřaďte seznam DRTG 14 d, zadejte jako vylučující kombinaci RTG 8 – 14 d a vylučte RTG seznam Všichni návštěvníci webu 3 d
 • DRTG 8 – 14 d přiřaďte seznam DRTG 14 d a vylučte seznam Všichni návštěvníci webu 7 d

Použít můžete naši kalkulačku, která vám spočítá a ukáže, jakou retargetingovou kombinaci či seznam musíte vyloučit, abyste pomocí dynamického retargetingu zacílili na vámi požadované časové období.