Nápověda menu

Krok 1: Založte kampaň

Instream a Outstream videoreklamu doporučujeme nasazovat do samostatných kampaní – budete mít lepší kontrolu nad rozpočty a výkonem vaší reklamy, kampaně mohou mít také odlišné cíle. Pokud vám však více vyhovuje mít oba typy videoreklamy v jedné kampani, je to možné.

Zadejte vhodný název kampaně, abyste i při jejich větším počtu neztráceli přehled v účtu a mohli kampaně snadno filtrovat podle názvu.

Nastavte maximálně povolený denní rozpočet. Tuto hodnotu lze později v Nastavení kampaně kdykoliv upravit.

Doporučení k nastavení denního rozpočtu kampaně

Dbejte na to, aby byl dostatečný poměr mezi cenou za tisíc zobrazení (CPT) a nastaveným denním rozpočtem. Podívejte se, jaký poměr denní rozpočet : CPT doporučujeme dodržet.

Pokud je váš rozpočet omezený, zvažte nastavení výdeje kampaní pouze na vybrané hodiny nebo dny v týdnu prostřednictvím časového plánování. Rozhodujte se vždy na základě dostatečného množství relevantních dat.

Po založení kampaně doporučujeme vrátit se do jejího Nastavení a zadat další užitečné parametry kampaně, jako jsou Začátek a konec kampaně nebo maximální denní Frekvence zobrazení reklamy jednomu uživateli.

Doporučení k nastavení Frekvence zobrazení reklamy

Aby byl Zásah reklamy efektivní, měl by se počet zobrazení videoreklamy jednomu uživateli blížit optimální hodnotě – aby si uživatel reklamu zapamatoval, ale zároveň ho neobtěžovala.

Doporučená maximální hodnota Frekvence zobrazení uživateli na den se odvíjí od cíle kampaně – více najdete v kapitole model STDC. Frekvenci zobrazení reklamy můžete omezit na 1 den či týden – více k tomu najdete v Sklik Nápovědě.

V rozhraní Skliku si ve Sloupci přehledů můžete zvolit metriky vhodné pro sledování výkonu Obsahové sítě. Mezi nimi také tzv. Průměrnou frekvenci zobrazení reklamy.

Průměrná frekvence zobrazení vám ukáže, kolikrát v průměru se ve sledovaném období unikátnímu uživateli (cookie) daná kampaň/sestava/reklama zobrazila. Můžete se tak přesvědčit, zda se blíží doporučené hodnotě.

V Ostatní nastavení zvolte Výběr formátu pouze Instream.