Nápověda menu

Pokročilé metriky pro vyhodnocení obsahových kampaní

Pro vyhodnocení a vedení efektivních obsahových kampaní – především brandových a akvizičních kampaní, jejichž cílem je oslovit relevantní cílové skupiny – použijte tyto metriky:

  • Zásah (Unikátní uživatelé) 
  • Noví uživatelé (Inkrementální reach)
  • Průměrná frekvence zobrazení reklamy
  • Win rate

V administračním rozhraní Skliku si tyto metriky zobrazíte ve Sloupci přehledu (vpravo pod grafem). Zvolené nastavení je možné uložit.

Než budete pokračovat ve čtení, doporučujeme nastudovat si popis metrik v Sklik Nápovědě.

Pro vyjmenované metriky zobrazujeme data zpětně od 1. 1. 2020.

Metrika Win rate je dostupná od 10. 9. 2020.

Pro maximální využití metrik Zásahu, Frekvence a Nových uživatelů, doporučujeme vytvářet krátkodobé a jasně ohraničené kampaně

Na všechny tyto metriky je třeba pohlížet komplexně, protože se mezi sebou ovlivňují

V rámci relevantní cílové skupiny se snažte oslovit co nejvíce unikátních uživatelů – dosáhnout co největšího Zásahu.

Reklamu je důležité unikátnímu uživateli zobrazit v optimálním počtu. Tak, aby si reklamu dobře zapamatoval, ale ještě ho neobtěžovala.

K tomu slouží možnost nastavení maximální Frekvence zobrazení reklamy jednomu uživateli za den či týden, která se vztahuje k reklamní sestavě.

Jaká je reálná průměrná frekvence zobrazení reklamy jednomu unikátnímu uživateli za sledované období, si zkontrolujte prostřednictvím metriky Průměrná frekvence zobrazení reklamy.

Sledujte, zda se vám v průběhu kampaně daří oslovovat Nové uživatele.

Jestliže je cílem obsahové kampaně akvizice nových uživatelů, vylučte retargetingový seznam uživatelů s vhodnou délkou členství, kteří váš web již v minulosti navštívili.

V neposlední řadě sledujte metriku Win rate. Řekne vám, jaké procento aukcí jste vyhráli.

Získáte tedy představu, jaký prostor v aukci ještě teoreticky máte k dispozici pro navýšení Zásahu unikátních uživatelů, potažmo pro navýšení výnosu.

Projděte si praktické příklady použití jednotlivých metrik v následující kapitolách.