Nápověda menu

Win rate – příklad použití

Využití

Získáte představu, jak si vaše inzerce stojí v počtu vyhraných aukcí. S ohledem na cíle kampaně pak můžete upravit nabídku max. CPC/CPT.

Win rate je typicky důležitý ukazatel u kampaní, kde jde o maximalizaci výnosu v rámci daného cíle – jako je například Retargeting a Dynamický retargeting. Pokud plníte cíle a Win rate je nízká, navyšte nabídku CPC/CPT. Vyhrajete více aukcí a navýšíte výnos.

Stejně tak ale využijete Win rate u kampaní určených k podpoře brandu či akvizičních kampaní, kde jde především o dosažení maximálního Zásahu uživatelů v relevantní cílové skupině.

Příklad optimalizace obsahové kampaně s využitím metrik Win rate a zásah

Navýšení max. CPC/CPT s cílem navýšení zásahu a tím i celkového výnosu.

Při navýšení CPC/CPT se v tomto případě zvýší také Win rate, vzroste zásah uživatelů a celkový výnos. PNO se sice zvýší, ale stále zůstává na hodnotě, která plní cíle kampaně.

Snížení max. CPC/CPT

Inzerent sice vyhraje každou druhou aukci (Win rate 50 %), ale zásah kampaně je nízký.

Je to z toho důvodu, že CPT je příliš vysoké – rozpočet se čerpá příliš rychle a to omezí počet unikátních uživatelů, kterým se reklama zobrazí.

Po snížení CPT se sice sníží Win rate, ale v rámci stejného rozpočtu získáte s nižší CPT více zobrazení reklamy a tím dosáhnete většího zásahu kampaně.

Vztah metrik Win rate a Podíl zobrazení

Metrika Podíl zobrazení s metrikou Win rate nijak nesouvisí.

Podíl zobrazení udává, v kolika procentech se vaše kampaň zobrazila. Podíl zobrazení obsahových kampaní má (na rozdíl od vyhledávacích kampaní s klíčovými slovy) pouze jednu hlavní složku, která vám řekne, proč se vaše reklama nevydala – ukáže ztracená zobrazení z důvodu nízkého rozpočtu. Pokud je Podíl zobrazení obsahové kampaně 90 %, znamená to, že reklama v 10 % případů vůbec nevstoupila do aukce z důvodu nedostatečného rozpočtu.

Zatímco metrika Win rate se již vztahuje přímo k aukci. Porovnává počet vyhraných aukcí s počtem všech možných aukcí.

Může tedy nastat, že Podíl zobrazení je 100 %, zatímco Win rate jen například 5 %. Znamená to, že vaše reklama pokaždé vstoupila do aukce – nebránil jí v tom nedostatečný rozpočet. Ale jen v 5 % případů aukci vyhrála.