Nápověda menu

Vyhledávací dotazy

Pokud již byla nebo je kampaň s klíčovými slovy aktivní, v rozhraní Skliku si můžete zobrazit vyhledávací dotazy – to znamená, zjistit konkrétní znění slov, které uživatelé zadali do vyhledávače Seznam.cz a vaše reklama se na ně zobrazila.

Mezi vyhledávacími dotazy můžete najít slova, která doposud mezi klíčovými slovy nemáte a bylo by vhodné je přidat.

Stejně tak můžete mezi vyhledávacími dotazy najít slova, na která byste vaši reklamu zobrazovat vůbec neměli, protože jsou pro vás nerelevantní nebo přináší špatné výsledky. V tom případě je nutné je vyloučit (popisujeme v následující kapitole).

Více o práci s vyhledávacími dotazy najdete v Nápovědě Skliku.

Podívat se můžete také na naše video.