Nápověda menu

Reklama v Obsahové síti

Jaké formáty reklamy můžete v Obsahové síti Skliku používat a jak vypadají, najdete v naší Nápovědě.

Je důležité uvědomit si, že jednotlivé formáty reklamy se liší velikostí, visibilitou a dalšími vlastnostmi. Také potřebná výše max. CPC/CPT či frekvence zobrazení reklamy se pro ně bude lišit.

Co chcete uživatelům sdělit za informace? Chcete více upoutat textem nebo obrázkem či zajímavým videem? Rozmyslete si, který formát bude pro váš účel nejvhodnější a nebojte se testovat.

Více informací a technickou specifikaci k jednotlivým formátům najdete zde :

Kombinovaná reklama

Banner

HTML5 banner

Důležité!

Postup založení těchto obsahových kampaní popisujeme podrobně v samostatných kapitolách: