Nápověda menu

Váš RTG se nezobrazuje?

V tomto případě nejprve zkontrolujte, zda se do nastavených RTG seznamů načítají cookies uživatelů – v záložce NástrojeRetargeting – zkontrolujte Počet uživatelů.

Pokud se Počty uživatelů do RTG seznamu nenačítají, zkontrolujte:

Zda je na všech žádoucích stránkách webu (správně) nasazený (správný) RTG kód.

Zda je správně definovaný RTG seznam/kombinace – obvykle bývá chyba v definici RTG seznamu prostřednictvím neaktuální URL.

Pokud se Počty uživatelů do RTG seznamu načítají, zkontrolujte:

Zda vyloučený RTG seznam nebo použitá kombinace cílení nebrání výdeji reklamy (viz kapitoly Vyloučení RTG seznamů/kombinací a Využití RTG při kombinování cílení v Obsahové síti).

Zda je vaše inzerce povolená a zda nasazené inzeráty plní pravidla inzerce.

Zda je nastavená dostatečná cena za proklik/cena za tisíc zobrazení reklamy – otestujte její navýšení.

Zda u formátu Branding máte nastavený platební model CPT.

U platebního modelu CPC, zda CTR nebylo příliš nízké a reklama se proto nepřestala vydávat – zvolte zacílení na jiný retargetingový seznam/kombinaci, otestujte jiný formát reklamy.