Nápověda menu

Krok 1: Založte kampaň

Zadejte vhodný název kampaně, abyste i při jejich větším počtu neztráceli přehled v účtu a mohli kampaně snadno filtrovat podle názvu.

Zvolte vhodnou variantu platebního modelu kampaně (CPC/CPT). Pokud si nejste jistí, přečtěte si, který platební model kdy použít.

Nastavte maximálně povolený denní rozpočet. Tuto hodnotu lze později v Nastavení kampaně kdykoliv upravit. Dbejte na to, aby byl dostatečný poměr mezi max. CPC/CPT a nastaveným denním rozpočtem.

Po založení kampaně doporučujeme vrátit se do jejího Nastavení a zadat další užitečné parametry kampaně, jako jsou:

Doporučení k nastavení Frekvence zobrazení reklamy

U obsahových kampaní pracujte především s Frekvencí zobrazení reklamy, která určuje maximální počet zobrazení reklamy jednomu uživateli za den, případně týden.

Přednastavená hodnota je 10 zobrazení/den a je možné ji libovolně měnit.

Frekvence zobrazení nastavená na úrovni kampaně se vztahuje ke každé reklamní sestavě v ní zvlášť – pokud jsou v kampani 3 reklamní sestavy a kampani nastavíte 10 zobrazení denně, reklama se může zobrazit jednomu uživateli až 30x.

Pokud se rozhodnete omezit počet zobrazení v rámci týdenního okna, je třeba si funkci v Nastavení kampaně přepnout z denní na týdenní.

Frekvenci zobrazení nastavujte vzhledem k použitému typu cílení a formátu reklamy. Obecně platí, že čím vizibilnější formát reklamy, tím nižší frekvenci zobrazení můžete nastavit.

Frekvenci zobrazení můžete nastavit také na úrovni reklamních sestav. Systém se řídí hodnotou nastavenou na nejnižší možné úrovni – pokud je frekvence zobrazení zadaná u kampaně i reklamní sestavy, systém se bude řídit hodnotou zadanou u reklamní sestavy.

Podívejte se, jakou frekvenci doporučujeme nastavit pro jednotlivé typy cílení a formáty reklamy.