Nápověda menu

Jaké typy cílení můžete pro Branding použít

Branding jako formát reklamy můžete využít pro všechny typy cílení v Obsahové síti, mimo Dynamický retargeting.

Myslete na to, že v případě kombinace více typů užších cílení může dojít ke znatelnému omezení potenciálních zobrazení vaší reklamy.

Stejně jako v celé Obsahové síti, i zde můžete použít k přesnějšímu zacílení filtr Pohlaví.