Nápověda menu

Optimalizace CPC

Max. CPC ovlivníte:

V rozhraní Skliku zadáním hodnoty max. CPC reklamních sestav/produktových skupin v kampani Zboží.cz: Název Provozovny.

V Skliku se oproti administraci Zboží.cz či XML feedu nastavuje pouze jedna CPC a sice na úrovni sestav/produktových skupin.

Každou úpravou CPC u sestav/produktových skupin upravujete cenu za proklik celé produktové inzerce jak pro pro web Seznam.cz tak i pro web Zboží.cz a pro všechna umístění nabídek.

Nastavená max. CPC u produktové skupiny má vyšší prioritu než nastavená max. CPC sestavy.

Pokud se nabídka nachází ve 2 skupinách, do aukce vstupuje skupina s vyšší max. CPC (i pokud byla převzata z nadřazené sestavy). Výjimkou je výchozí sestava Všechny produkty, která má ve výdeji vždy nižší prioritu.

Připomínáme, že minimální CPC v kampani Zboží.cz je určena prodejní cenou nabídky dle ceníku Zboží.cz. Z toho důvodu reálná CPC může být vyšší než vámi nastavená. 

Následně můžete již zadané CPC procentuálně upravovat prostřednictvím multiplikátoru v administračním rozhraní Skliku.

Díky multiplikátoru můžete upravit CPC pouze pro určitý web (Seznam.cz vs Zboží.cz) a/nebo umístění nabídky a/nebo zařízení (PC, tablet, mobil).

V Skliku v Nastavení kampaně (po prokliku na kampaň Zboží.cz: Název provozovny) je k dispozici multiplikátor pro procentuální úpravu nabídek CPC.

Možnosti multiplikátoru v rozhraní Skliku i jeho ukázku najdete v naší Nápovědě.