Nápověda menu

Krok 2: Založte kampaň

V administračním rozhraní Skliku založte Produktovou kampaň a zvolte Dynamický retargeting.

Zadejte vhodný název kampaně, abyste i při jejich větším počtu neztráceli ve vašem účtu přehled a mohli je v případě potřeby snadno filtrovat podle názvu.

Zvolte vhodnou variantu platebního modelu kampaně. Doporučujeme použít platební model CPC.

Nastavte maximálně povolený denní rozpočet. Tuto hodnotu lze později v Nastavení kampaně kdykoliv upravit.

Doporučení k nastavení denního rozpočtu kampaně

Dbejte na to, aby byl dostatečný poměr mezi max. CPC a nastaveným denním rozpočtem. Podívejte se, jaký poměr denní rozpočet : maximální CPC doporučujeme dodržet.

Pokud se vám kampaně vyplácí, měl by být denní rozpočet nastavený alespoň o 20 % výše, než je průměrná denní investice, aby nedošlo k omezení kampaní v případě zvýšené poptávky (například v sezóně).

Po založení kampaně se můžete vrátit do jejího Nastavení a zadat další parametry kampaně.

Doporučení k nastavení Frekvence zobrazení reklamy

U DRTG kampaní můžete pracovat s Frekvencí zobrazení reklamy, která určuje maximální počet zobrazení reklamy jednomu uživateli za den, případně týden. Přednastavená hodnota je 10 zobrazení/den a je možné ji libovolně měnit.

Pokud se rozhodnete omezit počet zobrazení v rámci týdenního okna, je třeba si funkci v Nastavení kampaně přepnout z denní na týdenní.

Doporučená Frekvence zobrazení pro DRTG je 5 zobrazení na den, respektive 20 – 30 zobrazení na týden.

Frekvenci zobrazení můžete nastavit také na úrovni reklamních sestav. Systém se řídí hodnotou nastavenou na nejnižší možné úrovni – pokud je frekvence zobrazení zadaná u kampaně i reklamní sestavy, systém se bude řídit hodnotou zadanou u reklamní sestavy.