Nápověda menu

Obsahová síť

Prostřednictvím Obsahové sítě Skliku (OS) zasáhnete přes 95 % všech uživatelů českého internetu.

Reklamou v Obsahové síti oslovujete uživatele, kteří konzumují obsah na českých webech (například si čtou články). I když právě aktivně nevyhledávají žádné produkty nebo služby, zobrazujete jim svou reklamu, kterou můžete navíc efektivně zacílit.

O uživateli totiž například víte, že se:

  • Pohybuje na tématicky vhodně zacílených webech – provozujete například e-shop s dětskými hračkami a web, na kterém se uživatel pohybuje, je o výchově dětí.
  • V nedávné době zajímal o nákup produktu/služby, který korepsonduje s vaší nabídkou – například jste cestovní kancelář a reklamu chcete zobrazovat uživatelům, kteří se v nedávné době zajímali o koupi zájezdu.
  • Jedná o uživatele s vhodným zájmem – nabízíte dluhopisy a reklamu zobrazujete uživatelům, kteří se dlouhodobě zajímají o ekonomické rubriky a články věnované finančním produktům.

Primárním cílem kampaní v Obsahové síti (obsahových kampaní) není okamžitý prodej, ale získání – akvizice nových uživatelů, potenciálních zákazníků. Specifickým druhem obsahových kampaní jsou brandové kampaně. Brandové kampaně dostávají značku do povědomí uživatelů, zvyšují její důvěryhodnost a sílu.

Obsahové kampaně jsou proto důležitou součástí celého nákupního procesu.

V Obsahové síti:

Uživatele přirozenou formou seznamujete se svou značkou.

Šíříte povědomí o vámi nabízeném produktu/službě/probíhající akci.

Vyvoláváte poptávku.

V Obsahové síti můžete pro dosažení svých cílů využívat mnoho formátů reklamy a typů cílení. Věnujeme se jim v dalších kapitolách.

Důležité!

Postup založení těchto obsahových kampaní popisujeme podrobně v samostatných kapitolách:

Se základy Sklik Obsahové sítě se můžete seznámit také prostřednictvím tohoto videa: