Nápověda menu

Dělení obsahových kampaní

Pro naše potřeby dělíme obsahové kampaně podle jejich hlavního cíle na:

  • retargetingové kampaně, kterými oslovujete návštěvníky vašeho webu (zpravidla fáze frameworku STDC DO),
  • akviziční kampaně, od nichž se neočekává přímý výkon v podobě last click konverzí (zpravidla fáze frameworku STDC SEE a/nebo THINK),
  • výkonnostní kampaně (zpravidla fáze frameworku STDC THINK a/nebo DO),
  • kampaně na podporu značky – brandové kampaně (zpravidla fáze frameworku STDC SEE, případně THINK).

Základní vlastnosti těchto kampaní, rozdíly mezi nimi a způsob jejich plánování podrobně vysvětlujeme v následujících podkapitolách.

Shrnutí toho zásadního najdete v tabulce:

*filtr pohlaví **filtr na věk