Nápověda menu

Krok 6: Zadejte do reklamní sestavy typ cílení

Pokud jste vytvořili kampaň s reklamními sestavami, přichází na řadu zadání typu cílení.

Po prokliku do reklamní sestavy zvolíte záložku příslušného typu cílení a toto cílení reklamní sestavě přiřadíte.

Postup pro jednotlivé typy cílení najdete zde:

Cílení DB testujte

Do jedné reklamní sestavy můžete zadat více cílení jednoho druhu (více různých Zájmů o koupi, více různých Témat, více různých Zájmů a podobně), systém bude po čase ve výdeji upřednostňovat cílení více relevantní pro uživatele.

Pokud do jedné reklamní sestavy zadáte více různých druhů cílení (například Umístění a Zájmy, Umístění a Retargeting), vytvoříte jejich kombinaci.

Pokud cílení nechcete kombinovat, je nutné různé druhy cílení zadávat do samostatných reklamních sestav.

Možnosti zadání CPC/CPT pro typ cílení

Cenu za proklik/za tisíc zobrazení můžete nastavit nejen pro reklamní sestavy, ale také pro zvolené typy cílení. Pokud je zadaná max. CPC/CPT na úrovni reklamní sestavy i typu cílení, systém se bude řídit hodnotou zadanou na nižší úrovni – tj. částkou zadanou u typu cílení.

Možnost zadání filtru Pohlaví

Přečtěte si, jak vaši inzerci v Obsahové síti můžete zacílit podle Pohlaví.

Vyloučení stávajících uživatelů u akvizičních kampaní

U kampaní, jejichž cílem je akvizice, doporučujeme vyloučit retargetingový seznam (RTG seznam) se všemi návštěvníky webu. Reklama se bude zobrazovat jen uživatelům, kteří na webu inzerenta dosud nebyli.

RTG seznamy můžete vyloučit na úrovni reklamních sestav (záložka Retargeting po prokliku do reklamní sestavy) i celých kampaní (záložka Retargeting po prokliku do kampaně).