Nápověda menu

Nastavení

KROK 1: Propojte účet Skliku a Zboží.cz prostřednictvím rozhraní Skliku, pokud jste tak již v minulosti neučinili (pokud jste v účtu Skliku používali Produktové inzeráty nebo Dynamický retargeting, propojení již máte hotové). Jak na to, se dočtete v Nápovědě.

KROK 2: Propojte statistiky vybrané provozovny Zboží.cz do účtu Skliku prostřednictvím rozhraní Skliku.

Pro tento krok je třeba mít práva administrátora účtu Sklik nebo se přihlásit přímo pod uživatelským jménem a heslem spravovaného účtu.

Následně v administračním rozhraní Skliku automaticky vznikne kampaň typu Zboží.cz, poznáte ji podle názvu Zboží.cz: Název provozovny. Tato kampaň bude obsahovat výchozí reklamní sestavu s názvem Všechny produkty a přednastavenou CPC 5 Kč. V ní je automaticky nastavená výchozí produktová skupina.

Vlastnosti výchozí sestavy a produktové skupiny:

 • Obsahuje statistiky za všechny nabídky z feedu, pokud nejsou obsažené ve vlastní produktové skupině.
  • Statistiky na úrovni kampaně Zboží.cz se načítají od okamžiku nastaveného propojení Provozovny (Krok 2).
  • Statistiky přímo do sestav a produktových skupin se načítají od chvíle, kdy je na Zboží.cz nastaven bidding přes Sklik (Krok 4).
  • V kampani Zboží.cz nejsou vidět data za aktuální den. Data za včerejší den se připisují v ranních hodinách.
 • Nelze ji pozastavit ani smazat.
 • Lze jí upravit max. CPC, v aukci však vstupuje vždy minimálně s cenou dle prodejní ceny nabídky. Pokud nastavíte nižší CPC než je ceníková cena, systém si vezme minimální ceníkovou cenu. To samé platí pro úpravu CPC přes multiplikátor – pokud multiplikátorem upravená CPC bude nižší než ceníková cena, systém opět uplatní minimální, tj. ceníkovou cenu.

Krokem 2 se začnou do kampaně Zboží.cz: Název provozovny propisovat statistiky za Zboží.cz i ZI. Statistiky se budou propisovat do součtového řádku na úrovni kampaně a to od následujícího dne – data za aktuální den nejsou v kampani Zboží.cz dostupná.

Volitelně je možné toto datum posunout dopředu. To se hodí např. pokud chcete statistiky ze Zboží.cz zobrazovat v Skliku až od 1. dne následujícího měsíce, abyste si připravili reporting.

KROK 3: Připravte si strukturu kampaně Zboží.cz: Název provozovny nejlépe ještě před spuštěním bidování z Skliku (ale můžete to udělat až na závěr po nastavení biddingu z Skliku v kroku 5).

Ve výdeji budou mít přednost vámi zadané reklamní sestavy a produktové skupiny a jejich CPC před výchozí reklamní sestavou a výchozí produktovou skupinou se CPC 5 Kč.

Jsou 2 základní struktury kampaně Zboží.cz: Název provozovny, které můžete vytvořit:

 • Ve výchozí reklamní sestavě vytvoříte vlastní Produktové skupiny (struktura jak vám vyhovuje – podle kategorií, cenových pásem, je to čistě na vás).
 • V kampani Zboží.cz: Název provozovny vytvoříte nové reklamní sestavy s Produktovými skupinami. Opět podle klíče, který vám dává smysl.

Tip: Pokud chcete využít uspořádání produktových skupin z původní kampaně s Produktovými inzeráty, zde najdete návod (postup využívá import a export před Ads editor).

KROK 4: Přejděte v administraci Zboží.cz do menu Nastavení aukce na jednotlivé položky, zvolte možnost: přes reklamní systém Sklik.

Že je správně nastaveno, můžete vy nebo váš správce kampaní ověřit v kampani Zboží.cz v rozhraní Skliku (kampaň Zboží.cz: Název provozovny) – po rozkliknutí kampaně je v horní části obrazovky označení Nastavení MaxCPC: z Skliku.

KROK 5: Pokud ještě nemáte nastavené sestavy a produktové skupiny v kampani Zboží.cz v rozhraní Skliku z kroku 3, nyní tak učiňte.

Dále také nastavte/editujte rozpočet kampaně ve Zboží.cz

Rozpočet kampaně Zboží.cz je zadán v administraci Zboží.cz a v rozhraní Skliku jej nelze změnit. Rozpočet Zboží.cz může být týdenní, měsíční, neomezený.

Denní rozpočet u kampaně typu Zboží.cz je pouze informační přepočet týdenního nebo měsíčního finančního limitu provozovny na Zboží.cz. Z tohoto důvodu u kampaně nefunguje hlídání na denní bázi jako v Skliku, ale řídí se mechanismy Zboží.cz. Hodnota v Skliku má pouze pomocný účel.

Upozornění

Měření konverzí

Konverze se nyní započítávají na základě konverzního kódu Zboží.cz (i pro část ZI). Ujistěte se, že na Zboží.cz měříte konverze.

Nezapomeňte, že platební model CPC se řídí platebními pravidly Zboží.cz, včetně minimální nabídnuté ceny dle aktuálního ceníku (základního nebo sezonního).

Pokud MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH, kterou nastavíte (ať už napřímo nebo prostřednictvím multiplikátoru), je nižší než minimální CPC pro produkty v dané cenové hladině, zaplatíte minimální cenu za proklik podle ceníku.
Tuto ceníkovou cenu zaplatíte také za proklik na webu Zboží.cz na vaši nabídku umístěnou na produktové kartě v sekci Nabídky dle ceny. Jedná se zpravidla o pět pozic, kde se nabídky e-shopů řadí podle jejich prodejní ceny produktu.

Kredit za produktovou inzerci Seznamu se odečítá z Peněženky přidružené k účtu Zboží.cz.

Pokud v rámci kampaně Zboží.cz používáte týdenní či měsíční finanční limit (rozpočet), ověřte si, že je částka i do budoucna dostatečná.

Doporučení

Pokud v rámci kampaně Zboží.cz používáte týdenní či měsíční finanční limit (rozpočet), ověřte si, že je částka i do budoucna dostatečná.

Zajistěte si dostatečný kredit v Peněžence, kterou hradíte inzerci na Zboží.cz, tak aby nedocházelo k zastavení inzerce z důvodu vyčerpaného kreditu v Peněžence.

Sledujte statistiky a ve chvíli, kdy budete mít dostatek dat, věnujte se optimalizaci cen za proklik.

Abyste plně využili potenciál produktové inzerce na Seznamu – včetně Zboží inzerátů, nastavte dostatečné ceny za proklik pro nabídky a ZI (MAX_CPC_SEARCH).

Pro inzerenty, kteří využívali Produktové inzeráty – doporučujeme nastavit srovnatelnou výši CPC nabídek jako u max. CPC Produktových inzerátů Skliku, abyste i nyní získali z vyhledávání na Seznam.cz maximum.

Používejte multiplikátor v rozhraní Skliku pro procentuální úpravu nabídky CPC pro detail produktu a nabídky pro vyhledávání pro Zboží.cz a vyhledávání Seznam.cz v kombinaci se zařízením.