Nápověda menu

Doporučení k obsahovým kampaním

Co dodržovat, aby byly obsahové kampaně výkonné a dosahovaly co nejlepších výsledků?

Různé Typy cílení oddělujte do samostatných reklamních sestav.

Pokud nechcete úmyslně cílit na jejich průnik – dejte pozor, abyste cílovou skupinu nezúžili příliš. Výjimku tvoří kombinace cílení Retargeting a Zájmy o koupi, která naopak cílení rozšiřuje.

Jednotlivé formáty reklamy rozdělte do samostatných reklamních sestav nebo kampaní.

Každý formát reklamy vyžaduje jinou výši nastavení ceny (max. CPC/CPT). Snáze se vám budou kontrolovat výsledky, vaše optimalizační kroky budou přesnější.

Tvořte kreativní reklamy.

V Obsahové síti oslovujete pasivního uživatele a reklama ho musí zaujmout v prvních 2-3 sekundách. Kreativní sdělení musí být zároveň srozumitelné tak, aby uživatel věděl, co ho na cílové stránce čeká.

Bannery nasazujte ve všech podporovaných formátech.

Díky tomu se budou zobrazovat na maximu reklamních ploch.

Pracujte s více inzeráty v rámci jedné reklamní sestavy – inzeráty testujte.

Inzerátů nahrávejte více, testujte je a pravidelně je měňte, aby neztratily svou atraktivitu. Poutavější texty nebo lépe zvolený obrázek může běžně výkon reklamy až zdvojnásobit. Pokud máte dostatečně široké cílení, nebojte se nasadit i 5 a více různých inzerátů do jedné reklamní sestavy.

V Nastavení kampaně doporučujeme nastavit střídání inzerátů Optimalizovaně dle CTR nebo, pokud měříte konverze a je jich v kampani dostatečný počet, podle CPA (ceny za jednu konverzi) či PNO (podílu inzertních nákladů na obratu).

Systém bude inzeráty sám testovat a ve výdeji upřednostní ty, které dosahují vyššího CTR nebo nižší CPA/PNO.

Nejméně efektivní inzerát/inzeráty (nízká míra prokliku nebo nízký konverzní poměr) po dostatečně dlouhém testovacím období zastavte a nahraďte novými.

Rozhodujte se vždy až na základě dostatečného množství relevantních dat.

Obsahové kampaně vyhodnocujte komplexně.