Nápověda menu

Plánování a vyhodnocení obsahových kampaní podle jejich typu

Pro názornou ukázku plánování kampaní a způsobu uvažování nad nimi budeme používat toto rozdělení.

Námi uvedené rozdělení kampaně poměrně jasně vymezuje. Ve skutečnosti se jednotlivé druhy kampaní mohou různě překrývat a kombinovat. Také se v oboru pravděpodobně setkáte s různým názvoslovím, vnímáním a zařazením obsahových kampaní, jak píšeme v úvodu této kapitoly.