Nápověda menu

Nejčastěji používané RTG strategie

Retargeting můžete využít mnoha různými způsoby. Mezi nejčastěji používané strategie patří:

Cílení na všechny návštěvníky webu, (kteří neudělali konverzi)

Cílíte na všechny uživatele, kteří byli na jakékoliv stránce vašeho webu. Zároveň nezapomeňte vyloučit uživatele, kteří byli na URL, která se zobrazí po dokončení objednávky – to znamená, že vyloučíte uživatele, kteří již nakoupili.

Výhody

Velmi rychlé nastavení strategie.

Je důležité si uvědomit, že toto cílení není příliš konkrétní. Nevíte totiž, o jaké produkty či kategorie se návštěvníci webu zajímali. A obecný inzerát nemusí zaujmout uživatele, kteří již hledají konkrétní produkty. Pro takové uživatele je vhodné pracovat se strategiemi, které naleznete níže.

Kdy použít

Cílení na všechny návštěvníky webu je vhodné pro menší weby propagující konkrétní službu či produkt. Tuto strategii je vhodné využít také ve chvíli, kdy vaše firma uvádí na trh novinku, prezentuje důležitou akci nebo při nástupu sezóny.

Cílení na návštěvníky konkrétních kategorií a podkategorií, (kteří neudělali konverzi)

Pro kategorie a podkategorie webu, které mají unikátní URL, vytvoříte samostatné retargetingové seznamy. Tyto seznamy pak vložíte do reklamních sestav tak, aby v každé sestavě byl jeden retargetingový seznam. Toto členění vám umožní vytvořit inzeráty na míru jednotlivým retargetingovým seznamům – v tomto případě návštěvníkům jednotlivých kategorií/podkategorií webu. Opět nezapomeňte navíc vyloučit uživatele, kteří již nakoupili – tedy byli na URL, která se zobrazí po dokončení objednávky.

Výhody

Vaše inzerce bude velmi přesně zacílená, uživatele více zaujme a díky tomu bude mít vyšší CTR.

Kdy použít

Strategie je vhodná pro e-shopy a weby, které jsou rozděleny do dílčích kategorií či podkategorií (sekcí webu).

Cílení na uživatele, kteří opustili košík

Cílíte na všechny uživatele, kteří byli na URL košíku a zároveň nebyli na URL, která se zobrazí po dokončení objednávky. Tito uživatelé tedy skončili těsně před dokončením nákupního procesu, z nějakého důvodu nakonec nenakoupili.

Výhody

Výhodou této strategie je snadné nastavení, nízká cena za proklik a vysoký konverzní poměr.

Kdy použít

Kdykoliv, kdy vám to dává smysl. Bonus je, pokud můžete takovému uživateli nabídnout slevu nebo jinou výhodu.

Cílení na uživatele, kteří již v minulosti na webu nakoupili

Vytvoříte RTG seznam uživatelů, kteří navštívili stránku, která se zobrazí po dokončení objednávky.

Výhody

Oslovujete uživatele, kteří váš e-shop velmi dobře znají – již u vás nakoupili. Je zde proto předpoklad vyšší efektivity reklamy.

Kdy použít

Tato strategie je obvykle využívána u produktů, které uživatelé nakupují opakovaně (kontaktní čočky, krmiva a podobně). Můžete ji však využít i pro zobrazování akčních nabídek uživatelům, kteří u vás již nakoupili nebo udělali jinou konverzní akci.

Pro úspěšnost této strategie je klíčové především definování toho, kdy začít uživatele opět oslovovat reklamou.