Nápověda menu

Krok 4: Založte kampaň

V administračním rozhraní Skliku založte Produktovou kampaň a vytvořte kampaň pro Dynamický banner.

Zadejte vhodný název kampaně, abyste i při jejich větším počtu neztráceli ve vašem účtu přehled a mohli je v případě potřeby snadno filtrovat podle názvu.

Zvolte vhodnou variantu platebního modelu kampaně (CPC/CPT). Pokud si nejste jistí, přečtěte si, který platební model kdy použít.

Nastavte maximálně povolený denní rozpočet kampaně. Tuto hodnotu lze později v Nastavení kampaně kdykoliv upravit.

Doporučení k nastavení denního rozpočtu kampaně

Dbejte na to, aby byl dostatečný poměr mezi max. CPC/CPT a nastaveným denním rozpočtem. Podívejte se, jaký poměr denní rozpočet : maximální CPC doporučujeme dodržet.

Po založení kampaně se můžete vrátit do jejího Nastavení a zadat další parametry kampaně.

Doporučujeme pracovat především s Frekvencí zobrazení reklamy jednomu uživateli za den

Doporučení k nastavení frekvence zobrazení kampaně

Jakým způsobem frekvence zobrazení funguje, se dočtete v Nápovědě – frekvence zobrazení nastavená u kampaně se vztahuje ke každé reklamní sestavě v ní obsažené zvlášť.

Aby byl Zásah uživatelů efektivní, měl by se počet zobrazení reklamy jednomu uživateli blížit optimální hodnotě – aby si uživatel reklamu zapamatoval, ale zároveň ho neobtěžovala.

Doporučená maximální hodnota Frekvence zobrazení uživateli na den je pro Dynamický banner 5. Doporučená týdenní Frekvence zobrazení je 20 až 30.

V rozhraní Skliku si ve Sloupci přehledů můžete navolit metriky vhodné pro sledování výkonu obsahových kampaní. Mezi nimi také tzv. Průměrnou frekvenci zobrazení reklamy.

Průměrná frekvence zobrazení vám ukáže, kolikrát v průměru se ve sledovaném období unikátnímu uživateli (cookie) daná kampaň/sestava/reklama zobrazila. Můžete se tak přesvědčit, zda se blíží doporučené hodnotě.