Nápověda menu

Shody klíčových slov

Klíčová slova zadáváte do Skliku v tzv. shodách klíčových slov. Shody klíčových slov rozhodují o tom, do jaké míry se musí shodovat klíčové slovo s vyhledávacím dotazem uživatele, aby došlo ke zobrazení inzerátu. U některých typů shod se mohou klíčová slova od vyhledávacího dotazu částečně lišit, přesto se inzerát zobrazí.

Jak pracovat se shodami klíčových slov?

Každé klíčové slovo doporučujeme zadat zároveň ve všech třech možných shodách. Díky tomu pokryjete nejvíce relevantních uživatelských dotazů.

Pouze tam, kde chcete cíleně výdej reklamy ovlivnit, použijete jen vybrané shody klíčového slova. Příkladem takové situace mohou být obecné vyhledávací dotazy, u kterých chcete zamezit nerelevantním zobrazením generovaným díky použité volné shodě. U takových klíčových slov se zaměříte výhradně na shodu frázovou/přesnou.