Nápověda menu

Způsob řazení inzerátů ve vyhledávací síti

O pozici inzerátu rozhoduje vámi nabídnutá maximální cena za proklik (max. CPC) a jako druhý důležitý faktor atraktivita inzerátu pro uživatele vyjádřená hodnotou míry prokliku (CTR).

Nastudujte si podrobněji, které faktory vstupují do aukce a na co se vám tedy vyplatí zaměřit při tvorbě vyhledávacích kampaní.

Podívat se můžete také na naše video k tomuto tématu: