Nápověda menu

Doporučení k videokampaním

Co dodržovat, aby byly videokampaně výkonné a dosahovaly co nejlepších výsledků?

Na video kampaně si vyčleňte samostatný rozpočet.

Rozpočet by měl být adekvátní velikosti oslovovaného publika a cílové průměrné frekvenci zobrazení. Zjednodušeně, pokud je vaším cílem oslovit 10 tisíc uživatelů z cílové skupiny s průměrnou frekvencí zobrazení 3 (to odpovídá 30 tisíc zobrazení) při CPT 100 Kč, požadovaný rozpočet je 3 tisíce Kč.

Pokud je váš rozpočet omezený, zvažte nastavení užšího cílení, snížení frekvence zobrazení reklamy, případně omezení výdeje kampaní pouze na vybrané hodiny nebo dny v týdnu prostřednictvím časového plánování. O výběru vhodných hodin či dnů se rozhodujte vždy na základě dostatečného množství relevantních dat.

Tvořte kreativní videa s vhodnou délkou a dalšími parametry.

Přečtěte si, jak by měl vypadat Instream Videospot, Bumper a jak Outstream.

Vyberte si cílení, které vystihuje vaši cílovou skupinu.

Především pokud máte nižší rozpočet, je lepší cílovou skupinu zúžit – videoreklamu zacílit na uživatele s vhodným Zájmem, Zájmem o koupi – než zacílit na všechny uživatele bez rozdílu.

Pokud je cílem akvizice nebo oslovení nových zákazníků, vylučte retargetingem stávající zákazníky.

Dodržujte doporučenou hodnotu Frekvence zobrazení reklamy.

Vhodně zvolená maximální denní Frekvence zobrazení reklamy jednomu uživateli za den či týden zajistí, že si uživatel vaši reklamu zapamatuje, ale nebude ho obtěžovat.

V rozhraní Skliku si ve Sloupci přehledů můžete zvolit metriky vhodné pro sledování výkonu Obsahové sítě. Mezi nimi také tzv. Průměrnou frekvenci zobrazení reklamy.

Průměrná frekvence zobrazení vám ukáže, kolikrát v průměru se ve sledovaném období unikátnímu uživateli (cookie) daná kampaň/sestava/reklama zobrazila. Můžete se tak přesvědčit, zda se blíží doporučené hodnotě.

Pokud je průměrná frekvence zobrazení nízká, zkontrolujte, zda je:

  • nastavená výše maximální Frekvence zobrazení reklamy dostatečná,
  • nastavený dostatečný denní rozpočet kampaně,
  • nastavená dostatečná výše CPT.

Nastavte dostatečnou CPT.

S vyšším CPT roste zásah uživatelů – s vyšší CPT spíše oslovíte v požadované frekvenci zobrazení zvolenou cílovou skupinu a dosáhnete tak cíle posílení značky, produktu či služby.

Doporučujeme sledovat metriku Win rate. Řekne vám, kolik aukcí z celkového počtu možných, jste vyhráli. Pokud chcete procento vyhraných aukcí navýšit, zvyšte nabídku CPT. Přečtěte si doporučení, jak vyhodnocovat a optimalizovat podle metriky Win rate.