Nápověda menu

Vaše reklama v OS se zobrazuje málo nebo vůbec

Zobrazuje se vaše reklama málo nebo se nezobrazuje vůbec? V tomto případě zkontrolujte, zda:

Je vaše inzerce povolená a zda váš reklamní formát plní pravidla inzerce.

Nedochází k vyčerpání denního limitu kampaně.

Je nastavená dostatečná cena za proklik / cena za tisíc zobrazení reklamy – případně otestujte její navýšení.
Berte na vědomí, že CPC/CPT lze nastavit nejen u reklamní sestavy, ale i na úrovni zvoleného typu cílení. Pokud je částka zadaná u typu cílení i reklamní sestavy, systém se řídí hodnotou zadanou u typu cílení.

V kampaních s platebním modelem CPC byla příliš nízká míra prokliku, která způsobila, že se reklama přestala zobrazovat. Pokud ano, zvolte jinou kreativu reklamy, jiný typ cílení, případně otestujte jiný formát reklamy. V krajním případě založte zcela novou reklamní sestavu s jiným typem cílení a formátem reklamy.

Používáte všechny podporované formáty bannerů.

Nastavená frekvence zobrazení reklamy není příliš nízká.