Nápověda menu

FAQ a doporučení nastavení CPC z administrace Zboží.cz

Pokud jste se doposud na Zboží.cz primárně zaměřovali na optimalizaci CPC pro napárované nabídky (produkty s vlastní produktovou kartou na Zboží.cz), své paradigma změňte. Vaše CPC pro nabídky a ZI bude pravděpodobně podhodnocená. Abyste vytěžili plný potenciál Zboží inzerátů, zaměřte se také na optimalizaci CPC pro nabídky a ZI (MAX_CPC_SEARCH).