Nápověda menu

Noví uživatelé – příklad použití

Využití

Metriku Noví uživatelé doporučujeme kombinovat s metrikou Zásahu – můžete sledovat průběžné přírůstky nově zasažených uživatelů.

Příklad:

V RTG seznamu o délce 7 dní je 20 000 uživatelů. Za prvních 5 dní kampaně je Zásah 5 tisíc cookies. Win rate je pěkných 50 %. Nicméně metrika Noví uživatelé v posledních 2 dnech dosahuje hodnoty 500, tj. pouze 10 % z celkového počtu 5 tisíc cookies.

Je patrné, že se reklamou daří oslovovat převážně již dříve oslovené uživatele, nikoliv další, nové uživatele z dvacetitisícového RTG seznamu.

Průměrná frekvence zobrazení reklamy je příliš vysoká, frekvenci zobrazení reklamy jednomu uživateli za den bude dobré snížit. Zároveň zvažte navýšení max. CPC/CPT – získání některých nových uživatelů může být dražší z důvodu vyšší konkurence.

Poznámka: V praxi může být důvod i v tom, že se část uživatelů v dané době nepohybuje na internetu a není je tedy možné zasáhnout.