Nápověda menu

Krok 1: Založte kampaň

Zadejte vhodný název kampaně, abyste i při jejich větším počtu neztráceli přehled v účtu a mohli kampaně snadno filtrovat podle názvu.

Zvolte variantu platebního modelu kampaně CPT.

Při použití CPC modelu se Branding pravděpodobně nebude zobrazovat nebo se bude zobrazovat nestabilně.

Nastavte maximálně povolený denní rozpočet. Tuto hodnotu lze později v Nastavení kampaně kdykoliv upravit.

Dbejte na to, aby byl dostatečný poměr mezi CPT a nastaveným denním rozpočtem. Podívejte se, jaký poměr denní rozpočet : maximální CPT/CPC doporučujeme dodržet.

Po založení kampaně doporučujeme vrátit se do jejího Nastavení a zadat další užitečné parametry kampaně, jako jsou:

  • Začátek a konec kampaně
  • Frekvence zobrazení reklamy
  • Volba regionu
  • Cílení na zařízení
  • a další

Doporučení k nastavení Frekvence zobrazení reklamy

U Brandingu doporučujeme pracovat především s Frekvencí zobrazení reklamy, která určuje maximální počet zobrazení reklamy jednomu uživateli za den či týden. Přednastavená hodnota je 10 zobrazení/den a je možné ji libovolně měnit.

Doporučená Frekvence zobrazení reklamy pro Branding je 3 zobrazení/den jednomu uživateli, respektive 12 zobrazení/týden jednomu uživateli.

Frekvence nastavená u kampaně se vztahuje ke každé reklamní sestavě v ní zvlášť – pokud je v kampani 5 reklamních sestav a kampani nastavíte 3 zobrazení denně, reklama se může zobrazit jednomu uživateli až 15x.

Frekvenci zobrazení můžete nastavit také na úrovni reklamních sestav. Systém se řídí hodnotou nastavenou na nejnižší možné úrovni – pokud je frekvence zobrazení zadaná u kampaně i reklamní sestavy, systém se bude řídit hodnotou zadanou u reklamní sestavy.