Nápověda menu

Krok 3: Založte kampaň

V administračním rozhraní Skliku založte kampaň.

Typ kampaně zvolte podle toho, jaký formát reklamy budete vlastním seznamům zákazníků zobrazovat.

Pro většinu formátů obsahové sítě stačí založit novou kampaň typu Obsahová (pro Bannery, HTML5 bannery, Kombinovanou reklamu nebo Branding).

Důležité!

Postup založení těchto kampaní popisujeme podrobně v samostatných kapitolách:

Branding

Videospot, Bumper – Videokampaň

Dynamický banner

Zadejte vhodný název kampaně, abyste i při jejich větším počtu neztráceli ve vašem účtu přehled a mohli je v případě potřeby snadno filtrovat.

Podle vaší strategie zvolte vhodný platební model. Pokud je vaším cílem přivést zákazníky na web, doporučujeme zvolit platební model CPC. Platební model CPT zvolte, pokud chcete dosáhnout co největšího zásahu vašich zákazníků a v případě, že plánujete nasazovat formát Branding. Pro Videoreklamu je potom kampaň s platebním modelem CPT nutnost.

Nastavte maximálně povolený denní rozpočet kampaně. Tuto hodnotu lze později v Nastavení kampaně kdykoliv upravit.

Doporučení k nastavení denního rozpočtu kampaně

Stejně jako u jiných typů cílení dbejte na to, aby byl dostatečný poměr mezi max. CPC/CPT a nastaveným denním rozpočtem.

Podívejte se, jaký poměr denní rozpočet : maximální CPT/CPC doporučujeme dodržet.

Doporučení k nastavení Frekvence zobrazení reklamy

Zadáním Frekvence zobrazení reklamy nastavujete maximální počet zobrazení reklamy jednomu uživateli za den či týden. Obecně platí, že čím vizibilnější formát reklamy, tím nižší frekvenci zobrazení můžete nastavit.

Frekvenci zobrazení můžete nastavit také na úrovni reklamních sestav. Systém se řídí hodnotou nastavenou na nejnižší možné úrovni – pokud je frekvence zobrazení zadaná u kampaně i reklamní sestavy, systém se bude řídit hodnotou zadanou u reklamní sestavy.

Podívejte se, jakou frekvenci zobrazení doporučujeme nastavit pro jednotlivé typy cílení a formáty reklamy.

Po založení kampaně doporučujeme vrátit se do jejího Nastavení a zadat další užitečné parametry kampaně.