Nápověda menu

Krok 4: Zadejte do reklamní sestavy reklamy

Reklamy do reklamní sestavy nahrajte podle návodu v Sklik Nápovědě.

Nastudujte si technické požadavky na formát Branding v Sklik Nápovědě.