Nápověda menu

Doporučení k nastavení Trvání členství v seznamu

Při vytváření RTG seznamů zadáváte mimo jiné tzv. Trvání členství. To znamená, jak dlouho bude uživatel od návštěvy určité URL v seznamu zahrnut.

Hodnota Trvání členství může být v rozmezí 1 – 540 dnů, defaultně je nastaveno 30 dnů.

Pokud nastavíte příliš nízký počet dní, nevyužijete plný potenciál RTG seznamu. Pokud nastavíte příliš vysoký počet dní, může vaše reklama uživatele obtěžovat a opět tak snížíte efektivitu vaší reklamy.

Délka Trvání členství se odvíjí od toho, k jakému účelu chcete retargeting využít. Nejčastěji se jedná o:

  • Dokončení nákupu

V takovém případě je ideální řídit se kapitolou Dělení RTG seznamů na kratší časové úseky a delší časové období rozdělit do více kratších časových úseků.

Pro určení vhodných časových rozpětí je ideální čerpat z dat analytických nástrojů (např. Google Analytics), ve kterých je možné zjistit, po jak dlouhé době uživatelé nejčastěji nakupují. 

  • Opakovaný nákup

Pokud nabízíte produkty, které uživatelé nakupují pravidelně (spotřební zboží typu krmiva, kontaktní čočky atd.), můžete Retargeting využít k přesvědčení uživatele, aby opětovně nakoupil právě u vás.

Délka členství se v tomto případě odvíjí od toho, po jak dlouhé době uživatel potřebuje koupit další balení produktu. Ideální je začít oslovovat uživatele chvíli předtím, než dříve zakoupený produkt vypotřebují.