Nápověda menu

Založení obsahové kampaně

Strukturu a názvy obsahových kampaní je dobré připravit si předem. Cílem členění je přehlednost a udržení struktury, která vám usnadní práci s kampaněmi.

Dodržujte při tom především tyto zásady:

Oddělujte různé Typy cílení – pokud záměrně nechcete cílit na jejich kombinaci – do samostatných kampaní či reklamních sestav.

Oddělujte různé Formáty reklam do samostatných kampaní či reklamních sestav.

Díky tomu získáte lepší přehled o výsledcích jednotlivých cílení a formátů a jejich optimalizace bude přesnější. Získáte přesnější odhad na požadavky na jinou výši max. CPC/CPT, rozdílnou frekvenci zobrazení a podobně.

Kampaně, reklamní sestavy a reklamy vhodně pojmenujte tak, abyste se v nich snadno orientovali a mohli využít možnosti filtrování v Skliku.

Ukázka struktury obsahové kampaně

Na obrázcích níže najdete ukázku dvou z mnoha možných pojetí struktury stejné obsahové kampaně.

Obrázek 1: Struktura OS kampaní Verze 1

Obrázek 2: Struktura OS kampaní Verze 2