Nápověda menu

Vaše videoreklama se zobrazuje málo nebo vůbec

Pokud se vaše videoreklama zobrazuje málo nebo dokonce vůbec, zkontrolujte zda:

Je vaše inzerce povolená a zda váš reklamní formát plní pravidla inzerce.

Video splňuje všechny požadované technické parametry.

Je nastavená dostatečná cena za tisíc zobrazení reklamy – případně otestujte její navýšení.

Berte na vědomí, že CPT lze nastavit pro reklamní sestavy i pro zvolený typ cílení.

Pokud je částka zadaná u typu cílení i reklamní sestavy, systém se řídí hodnotou zadanou u typu cílení.

Není cílová skupina příliš úzká.

Vyloučené cílení nebo použitá kombinace cílení nebrání výdeji reklamy.

Je nastavený dostatečný denní rozpočet kampaně.