Nápověda menu

Retargetingové obsahové kampaně

Retargeting slouží k oslovení uživatelů, kteří již v minulosti váš web navštívili.

Ve frameworku STDC ho primárně použijete k oslovení uživatelů ve fázi DO.

Zpravidla jím oslovujete návštěvníky vašeho webu, kteří neudělali konverzi (typicky nenakoupili), s cílem tyto návštěvníky znovu na web přivést a konverzi uskutečnit.

Prostřednictvím retargetingu můžete také oslovit vaše zákazníky, kteří u vás již v minulosti nakoupili – můžete jim například nabídnout váš nový produkt.

Možností toho jak postavit strategii retargetingu, je více.

Cílení: Retargeting, Dynamický retargeting, Cílení na vlastní seznamy zákazníků

Platební model: Pokud jsou cíle vaší retargetingové kampaně čistě výkonnostní (konverze, cena za konverzi/PNO), zvolte platební model CPC – cena za proklik.

Rozpočet: Stanovení rozpočtu retargetingové kampaně by se mělo odvíjet od cílů kampaně. Pokud retargetingová kampaň plní stanovené cíle v podobě PNO, ceny za konverzi či zisku, není důvod omezovat ji rozpočtem.

Jako metriky pro vyhodnocení kampaní poslouží: Konverze a asistované konverze v Google Analytics, cena za konverzi, podíl inzertních nákladů na obratu (PNO), případně pouze prokliky.

Pokud je vaším cílem PNO, myslete na to, že snižování PNO vždy nevede k růstu zisku. Doporučujeme, abyste si přepočítali, zda větší marže z jedné objednávky vykompenzuje nižší počet objednávek. 

Formáty reklamy:

Frekvence zobrazení reklamy: Doporučení pro nastavení Frekvence zobrazení pro Retargeting a Dynamický retargeting najdete v Sklik Nápovědě.