Nápověda menu

Krok 5: Vytvořte reklamní sestavu

Po nastavení kampaně založte reklamní sestavu/y.

Nezapomeňte sestavy vhodně pojmenovat, abyste i při jejich větším počtu neztráceli v účtu přehled a mohli je snadno filtrovat podle názvu.

Zadejte max. CPC/CPT sestavy.

V nastavení sestavy zadejte maximální cenu za proklik nebo cenu za tisíc zobrazení reklamy – podle zvoleného platebního modelu v nastavení kampaně.

Doporučení k nastavení CPC/CPT

S vyšší max. CPC/CPT roste zásah uživatelů – s vyšší max. CPC/CPT spíše oslovíte v požadované frekvenci zobrazení zadanou cílovou skupinu a dosáhnete svého cíle.

Dbejte na to, aby byl nastaven dostatečný poměr mezi max. CPC/CPT a denním rozpočtem kampaně. Podívejte se, jaký poměr denní rozpočet : maximální CPC doporučujeme dodržet.

Nabídku max. CPC/CPT můžete u Dynamického banneru zadat na více úrovních (reklamní sestava, cílení, Produktová skupina,…). Systém se vždy bude řídit nabídkou zadanou na nejnižší možné úrovni.

Jak systém používá rozdílné Max. CPC/CPT v rámci jedné sestavy, popisujeme v Nápovědě.

Hledáte vodítko, které vám pomůže u již běžících kampaní určit, zda využíváte plný potenciál kampaní v OS, tj. zda je vaše nabídka CPC/CPT dostatečná nebo naopak zbytečně vysoká?

Zaměřte se na metriku Win rate, která vás informuje o tom, jaké procento z aukcí vaše reklama vyhrála, potažmo jak velký prostor je ještě k dispozici. Pokud vaše kampaň plní stanovené cíle a vidíte, že Win-rate je nízká, navyšte nabídku CPC/CPT. Získáte tak více zobrazení.

Nastudujte si také další praktické ukázky toho, podle jakých metrik doporučujeme kampaně v Obsahové síti vyhodnocovat a optimalizovat.

Možnosti úpravy frekvence zobrazení uživateli

Frekvenci zobrazení reklamy jednomu uživateli za den či týden můžete upravovat nejen pro celou kampaň, ale i pro jednotlivé reklamní sestavy.

Pokud je Frekvence zobrazení nastavená u kampaně i u reklamní sestavy, systém se řídí hodnotou zadanou na nižší úrovni – to je hodnotou zadanou u reklamní sestavy.

Doporučená hodnota frekvence zobrazení pro Dynamický banner je 5 zobrazení uživateli/den, respektive 20-30 zobrazení/týden.