Nápověda menu

Krok 3: Zadejte do reklamní sestavy typ reklamy

V dalším kroku vyberte, jaký typ videoreklamy chcete nastavit: Videospot nebo Bumper.

Nahrajte nový video soubor nebo vyberte již dříve nahraný z knihovny videí a zadejte jeho cílovou URL. Videoreklamu pojmenujte.

Nastavení titulků

Při vytváření videoreklamy můžete nechat kreativy doplnit o automaticky generované titulky. Tento krok doporučujeme především pro Outstream, ale může být vhodná i pro Instream videoreklamu bez zvuku.

Ve výchozím stavu je generování titulků zapnuté. Volbu je možné měnit pouze tehdy, dokud se nenahraje video soubor, potom už úprava nastavení není možná (případně můžete video smazat, nastavení změnit a video znovu nahrát).