Nápověda menu

Krok 2: Vytvořte Lookalike seznam

Lookalike publika se vytváří podobným způsobem, jako klasické RTG seznamy. V administračním rozhraní Skliku tedy zvolíme záložku Nástroje – Retargeting.

Nyní zvolte Typ seznamu – Lookalike. Poté si již můžete vybrat zdrojový RTG seznam, který bude sloužit jako základ pro modelaci publik.

Následně máte možnost upravit přesnost a šíři zásahu nově namodelovaného publika. Jako výchozí je v Skliku vždy nastaven Optimální zásah, který kombinuje velikost a přesnost výsledného Lookalike publika. Můžete si však vybrat také ze Širokého a Přesného zásahu.

Při výběru Přesného zásahu vám Sklik vygeneruje menší množství uživatelů, kteří však budou relevantnější ke zdrojovému seznamu. Naopak v případě volby Širokého zásahu systém vytvoří větší LAL publikum, jehož relevance bude ovšem menší. Pro začátek doporučujeme využít přednastavený Optimální zásah.

Publika se do seznamu začnou modelovat až ve chvíli, kdy bude přiřazen k aktivní sestavě. Celý proces bude dokončen během několika hodin, nejpozději do 24 hodin.

Další tipy, jak správně nastavit a spustit Lookalike kampaň naleznete v nápovědě a videu.