Nápověda menu

Krok 2: Propojte váš Sklik účet s účtem Zboží.cz

Pokud již v účtu používáte DRTG produktů nebo Produktové inzeráty, vaše účty jsou propojené a tento krok můžete přeskočit.

V opačném případě se podívejte, jak vaše účty Sklik a Zboží.cz propojíte. Tímto krokem získá Sklik přístup k vašemu XML feedu, podle kterého bude tvořit inzeráty.

Poté, co váš Sklik účet propojíte s vaším účtem ve Zboží.cz, se v záložce Nástroje pod možností Retargeting automaticky vytvoří seznam uživatelů pro Dynamický retargeting s označením DRTG – Návštěvníci kategorií. Jeho výchozí doba platnosti (Délka členství) bude 7 dní. Délku členství můžete kdykoliv změnit – v časovém rozmezí 0-540 dní.

V případě, že máte více Provozoven, systém vytvoří více odpovídajících DRTG seznamů.

DRTG seznam nikdy nepoužívejte v retargetingové kombinaci – nebude fungovat.