Nápověda menu

Nastavení

V administračním rozhraní Zboží.cz v záložce Nastavení aukce zvolte/ponechte možnost: z feedu.

Základní principy fungování nastavení CPC z XML feedu Zboží.cz najdete v Nápovědě Zboží.cz.

Podrobné informace k nastavení CPC najdete v další kapitole Optimalizace CPC.

Upozornění

Konverze se nyní započítávají na základě konverzního kódu Zboží.cz. Ujistěte se, že na Zboží.cz měříte konverze.

Nezapomeňte, že platební model CPC se řídí platebními pravidly Zboží.cz, včetně minimální nabídnuté ceny dle aktuálního ceníku (základního nebo sezonního).

Pokud MAX_CPC nebo MAX_CPC_SEARCH, kterou nastavíte (ať už napřímo nebo prostřednictvím multiplikátoru), je nižší než minimální CPC pro produkty v dané cenové hladině, zaplatíte minimální cenu za proklik podle ceníku.
Tuto ceníkovou cenu zaplatíte také za proklik na webu Zboží.cz na vaši nabídku umístěnou na produktové kartě v sekci Nabídky dle ceny. Jedná se zpravidla o pět pozic, kde se nabídky e-shopů řadí podle jejich prodejní ceny produktu.

V účtech inzerentů se často setkáváme se situací, kdy nastavili správu CPC přes XML feed, nicméně zároveň zadali cenové rozsahy. Počítejte s tím, že pokud v XML feedu reálně nemáte z nějakého důvodu zadané parametry MAX_CPC a MAX_CPC_SEARCH, systém se řídí zadanými cenovými rozsahy.

Doporučení

Pokud v rámci kampaně Zboží.cz používáte týdenní či měsíční finanční limit (rozpočet), ověřte si, že je částka i do budoucna dostatečná.

Zajistěte si dostatečný kredit v Peněžence, kterou hradíte inzerci na Zboží.cz, tak aby nedocházelo k zastavení inzerce z důvodu vyčerpaného kreditu v Peněžence.

Sledujte statistiky a ve chvíli, kdy budete mít dostatek dat, věnujte se optimalizaci cen za proklik.

Abyste plně využili potenciál produktové inzerce na Seznamu – včetně Zboží inzerátů, nastavte dostatečné ceny za proklik pro nabídky a ZI (MAX_CPC_SEARCH).

Pro inzerenty, kteří využívali Produktové inzeráty – doporučujeme nastavit srovnatelnou výši CPC nabídek jako u max. CPC Produktových inzerátů Skliku, abyste i nyní získali z vyhledávání na Seznam.cz maximum.

Používejte multiplikátor v rozhraní Zboží.cz pro procentuální úpravu nabídky CPC pro detail produktu (MAX_CPC) a nabídky pro vyhledávání pro Zboží.cz a vyhledávání Seznam.cz (MAX_CPC_SEARCH) v kombinaci se zařízením.