Nápověda menu

Krok 2: Založte reklamní sestavu

Po nastavení kampaně založte reklamní sestavu.

Zadejte název reklamní sestavy

Nezapomeňte sestavy vhodně pojmenovat, abyste i při jejich větším počtu neztráceli přehled a mohli je snadno filtrovat podle názvu.

Zadejte max. CPC/CPT sestavy 

Nastavte maximální cenu za proklik (max. CPC) nebo maximální cenu za tisíc zobrazení (CPT) podle platebního modelu, který jste si vybrali v úvodním nastavení kampaně.

Doporučení k nastavení CPC/CPT reklamy

S vyšší max. CPC/CPT roste zásah uživatelů – s vyšší max. CPC/CPT spíše oslovíte v požadované frekvenci zobrazení zadanou cílovou skupinu a dosáhnete svého cíle.

Dbejte na to, aby byl dostatečný poměr mezi max. CPC/CPT a nastaveným denním rozpočtem. Podívejte se, jaký poměr denní rozpočet : maximální CPT/CPC doporučujeme dodržet.

Frekvence zobrazení sestavy

Jak jsme vysvětlili, Frekvenci zobrazení reklamy jednomu uživateli za den nebo týden můžete upravovat nejen pro celou kampaň, ale i pro jednotlivé reklamní sestavy. Informace a doporučení k nastavení Frekvence zobrazení najdete v předchozí podkapitole.