Nápověda menu

Kampaně na podporu značky – brandové kampaně

Úkolem těchto kampaní je dlouhodobá podpora značky, dosažení dobré image a znalosti vaší značky u cílové skupiny. Jinými slovy zobrazení, zásah cílové skupiny vhodnou formou reklamy s brandovým sdělením.

Kampaně na podporu značky korespondují s fázemi SEE, případně THINK frameworku STDC.

Brandovými kampaněmi můžete:

 • oslovovat nové lidí, kteří se značkou nepřišli do kontaktu,
 • propagovat nové služby, nového produktu, či jiné změny,
 • udržovat bdělost stálých zákazníků a podporovat retenci.

Brandové kampaně ovlivňují budoucí nákupní chování uživatelů, zvyšují důvěryhodnost značky – navyšují konverzní poměr. Lidé spíše preferují nákup u značky, kterou znají. Silný brand zvyšuje počet přímých přístupů na web a také snižuje závislost na retargetingu. Tím brandové kampaně pomáhají v dlouhodobém horizontu k navyšování tržeb.

Na grafu níže je vidět téměř okamžitý, poměrně velký, ale krátkodobý efekt výkonnostních kampaní. Výkonnostní kampaně mohou fungovat vždy jen do určitého limitu. Pokud se chcete dostat nad tento limit, zvolte brandové kampaně.

Správně vedená brandová kampaň má efekt dlouhodobý a v konečném důsledku mnohem významnější než výkonnostní kampaň.

Cílení: Pro kampaně určené k podpoře značky doporučujeme zvolit širší cílení na Umístění (vhodné jsou zejména prémiové weby Seznamu s velkou návštěvností a vysokou kredibilitou), Témata a Zájmy. Charakteristiku těchto druhů cílení najdete v kapitole Typy cílení v Obsahové síti.
Společně s cílením na Umístění můžete nastavit filtry podle Pohlaví a Věku podle charakteru vaší cílové skupiny.

Platební model: Cílem brandových kampaní jsou standardně především relevantní zobrazení reklamy vhodné cílové skupině v optimální frekvenci zobrazení. Doporučujeme proto pracovat s platebním modelem CPT – cena za tisíc zobrazení reklamy.

Rozpočet: Rozpočet brandových kampaní bývá zpravidla vyšší, ale není to nutné pravidlo. Brandové kampaně můžete dělat chytře i s nižším rozpočtem. Brandové kampaně by měly být dlouhodobé. Postupně budete sledovat zvýšení přímých návštěv vašeho webu nebo provozovny díky vracejícím se uživatelům a dále zvýšení hledanosti vaší značky či firmy, její rozpoznatelnosti a odlišitelnosti od konkurence.

Formáty reklamy:
Využít můžete podle vašich potřeb:

 • Branding – Branding je v podstatě velký banner o rozměru 2000×1400 px, který obklopuje obsah stránky. Jeho výhodou je bezesporu velká vizibilita. Je vhodný pro podporu brandu, upozornění na právě probíhající akci, ale i pro posílení výkonu.
 • Videoreklamu – Jedná se dobře zapamatovatelnou formu reklamy vhodnou pro budování a posílení značky. Díky své audiovizuální formě a délce dokáže výborně představit produkt, odvyprávět příběh a vzbudit v divákovi emoce.
 • Bannery a HTML5 bannery – Jedná se o vizuální formu reklamy s orientací na výkon i posílení známosti značky. Bannery jsou o něco více vizibilní než Kombinovaná reklama.
 • Případně Kombinovanou reklamu – doplňuje zásah, je vysoce vizibilní na prémiovém inventory, například na HP Seznam.cz. Mívá nižší dopad na brandové metriky, ale lze ji nakoupit levněji.

Pokud vám to rozpočet dovolí, oslovte uživatele více reklamními formáty – znalost vaší značky tím umocníte.

Důležité je mít jednotné důležité grafické komponenty, unikátní pro vaši značku, jednoznačné identifikátory, které jsou pro vás typické a s kterými si vás lidé budou spojovat – například logo, firemní barvy, písmo.

Frekvence zobrazení reklamy: Se do značné míry odvíjí od vašich cílů, délky kampaně, rozpočtu a použitém formátu reklamy. Jedno nebo dvě zobrazení reklamy nejsou dostatečné, uživatel si značku a sdělení nezapamatuje. Navíc je třeba brát v potaz vizibilitu reklamní pozice a také formátu reklamy. Doporučené hodnoty k frekvenci zobrazení najdete v Nápovědě.

Vyhodnocení kampaní:

 • Důležité informace vám sdělí metriky Unikátní uživatelé, Noví uživatelé a průměrná Frekvence zobrazení.
 • Jedním z dlouhodobých cílů kampaní na podporu značky je rostoucí hledanost brandu a počet přímých přístupů na web. Na výsledky může mít vliv období, doporučujeme je tedy hodnotit meziročně.
 • Hledanost brandu zjistíte pomocí nástroje “Návrh klíčových slov” v rozhraní Skliku, využít můžete “Statistiku vyhledávání”, dostupnou pod výsledky vyhledávání na Seznamu, nebo Google Trends. Můžete se také podívat na hledanost značky vaší konkurence a udělat si obrázek o tom, jak si ve srovnání s konkurencí stojíte.
 • Pokud máte tu možnost, použijte váš externí systém, který umožní měření post impression konverzí za pomoci externího měřícího kódu.