Nápověda menu

Krok 1: Propojte váš účet s účtem Zboží.cz

Pokud již ve vašem účtu používáte Produktové inzeráty, Dynamický retargeting nebo Dynamický banner a vaše provozovna je ve stavu “OK” (zkontrolujete v administraci Zboží.cz), můžete tento krok přeskočit, propojení je již hotové.

Podívejte se, jak vaše účty Sklik a Zboží.cz propojíte.

Tímto krokem získá Sklik přístup k vašemu XML feedu, podle kterého bude hledat shodu mezi hledanými produkty a produkty ve vašem XML feedu a bude podle něj tvořit inzeráty.

Po propojení vašeho Sklik účtu s vaším účtem Zboží.cz, se v záložce Retargeting v rozhraní Skliku automaticky vytvoří seznam uživatelů pro Dynamický retargeting s označením DRTG – Návštěvníci produktů na webech Seznamu. Jeho výchozí doba platnosti (Délka členství) je 3 dny. Tuto platnost můžete prodloužit až na 7 dní.

Prodloužení délky platnosti seznamu vám může pomoci navýšit počet uživatelů v něm. Myslete ale také na to, že podobně jako u jiného typu retargetingu zpravidla s delší platností seznamu klesá konverzní poměr. Doporučujeme tedy optimální délku platnosti seznamu otestovat.

DRTG návštěvníků Seznamu funguje jen pro Provozovny ve stavu OK. Pokud je vaše Provozovna typu “Sklik” (typicky ne-eshopy), DRTG návštěvníků Seznamu pro tuto Sklik Provozovnu fungovat nebude.