Nápověda menu

Dynamický banner se zobrazuje málo nebo vůbec – nejčastější chyby

Vaše inzerce se nezačala vydávat

Nastavili jste Šablonu, zvolili cílení a zadali Produktovou skupinu? Bez těchto náležitostí se Dynamický banner nebude zobrazovat.

Je váš Sklik účet propojený se správnou Provozovnou na Zboží.cz? Možná máte více Provozoven a nezadali jste tu správnou.

Je v administraci Firem.cz nahrané logo u správné Provozovny?

Plní váš XML feed základní požadavky?

Zkontrolujte, zda vyloučené cílení nebo použitá kombinace cílení nebrání výdeji reklamy.

Je nastavená dostatečná cena za proklik / cena za tisíc zobrazení reklamy? Případně otestujte její navýšení.

Nabídku max. CPC/CPT můžete u Dynamického banneru zadat na více úrovních (reklamní sestava, cílení, Produktová skupina,…). Systém se vždy bude řídit nabídkou zadanou na nejnižší možné úrovni. Jak systém používá rozdílné Max. CPC/CPT v rámci jedné sestavy, popisujeme v Nápovědě.

Vaše inzerce se přestala vydávat

V tomto případě zkontrolujte, zda:

Jsou zadané Produktové skupiny skutečně aktuální?

Často se setkáváme s tím, že se některé nastavené Produktové skupiny přestanou vydávat z důvodu přejmenování parametrů v XML feedu, které jsou zadané v Produktové skupině.

V XML feedu dojde například k přejmenování kategorie použité v Produktových inzerátech Dětské hračky | Hračky ze dřeva na nové Dětské zboží | Hračky | Dřevěné hračky.

Nastavená frekvence zobrazení reklamy není příliš nízká.

V kampaních s platebním modelem CPC nebyla příliš nízká míra prokliku, která způsobila, že se reklama přestala zobrazovat. Pokud ano, otestujte navýšení CPC, zvolte jiný typ cílení nebo zvažte nastavení platebního modelu kampaně na CPT.

Nedochází k vyčerpání denního limitu kampaně.