Nápověda menu

Krok 1: Založte retargetingový seznam

V první řadě je nezbytné vytvořit si zdrojový seznam, na základě kterého se publikum následně vytvoří. Jak takový seznam vytvořit zjistíte zde. Podrobný postup, jak na tvorbu RTG seznamů, i s praktickou ukázkou, naleznete také v Sklik nápovědě.

Lookalike publika lze modelovat jak ze seznamů definovaných dle URL, tak na základě podmínky konverzního kódu. Můžete si tedy namodelovat uživatele podobné těm, kteří u vás již provedli konverzi.

Je také důležité vhodně zvolit délku původního seznamu. Příliš dlouhá doba členství může znamenat, že v seznamu budou také nerelevantní uživatelé. Příliš krátká doba členství zase může způsobit, že systém nebude mít pro modelaci dostatek dat.